Årskurs 1

I  klass 1 arbetar Eva-Marie Berglund och Charlotte Lundqvist som klasslärare.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 30 - kategori: 10

Årskurs 1-3

  Årskurs 1

I klass 1 arbetar Eva-Marie Berglund och Charlotte Lundqvist som klasslärare.

  Årskurs 2 a

I klass 2A arbetar Filip Björkqvist.