Årskurs 1-3

  Årskurs 1

I klass 1 arbetar Lotta Berglund och Charlotte Lundquist som klasslärare.

  Årskurs 2 a

I klass 2A arbetar Filip Björkqvist.          

Id: kategori: 10